Kto je organizátorom denného tábora?

Sme OZ Mladý podnikavec a zaoberáme sa vzdelávaním detí a študentov po celom Slovensku a Česku už vyše 9 rokov. Realizujeme prednášky, online webináre, školenia a workshopy na témy z finančnej, čitateľskej a digitálnej gramotnosti, manažmentu, marketingu alebo psychológie. 

Počas našej praxe sme vyškolili vyše 10 000 účastníkov. Podporujeme aj znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Pravidelne chodíme do detských domov a robíme bezplatné prednášky na podporu ich vzdelania a praxe. Vytvárame rôzne publikácie, príručky, hry alebo knižky. Našim mottom je „vzdelávanie nie je nuda – dá sa to aj kreatívnym spôsobom“.

Preto sme sa aj tento rok rozhodli vytvoriť kreatívny denný letný tábor s názvom „Tábor talentov“, kde svoj talent, o ktorom možno Vaše deti ešte ani nevedia, objavia a nebudú sa báť ho využiť. Podporujeme kreatívne vzdelávanie hravou formou pomocou rôznych inovatívnych metód výučby. Práve to čo počas školského roka využívame v školách chceme využiť aj počas leta a spoločne si užiť inšpiratívne chvíle. Využívame metódy ako tímová spolupráca, brainstorming, rolové hry, gamifikácia, myšlienkové mapy a mnoho ďalšieho. Metódy, ktoré pri vzdelaní ale aj hre aplikujeme sú veľmi efektívne. Podporujú komunikáciu, prejavenia vlastného názoru alebo kritické myslenie. 

Pre Vaše deti sme vybrali tých najlepších lektorov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorých doplnia aj naši lektori, ktorí majú za sebou skúsenosti s deťmi zo škôl a detských domovov, na ktorých pôsobíme.

Tešíme sa na Vás.

 

Ing. Dávid Vrtaňa, PhD.
Predseda OZ Mladý podnikavec

Kontakty

Organizátorom denného tábora je
Mladý podnikavec
www.mladypodnikavec.sk

Sídlo OZ
Vysokoškolákov 1760/13, 010 08  Žilina

 IČO: 42388651
    DIČ: 2120740556

Email: info@tabortalentov.sk

Tel.: +421 948 704 415

 © 2024 Mladý podnikavec