Na stiahnutie

 
Je potrebné, aby dieťa v deň nástupu na denný tábor odovzdalo fotokópiu preukazu poistenca spolu s vytlačenými, vypísanými a podpísanými dokumentmi, ktoré si môžete stiahnuť tu:
 

Kontakty

Organizátorom denného tábora je vzdelávacia inštitúcia
Mladý podnikavec, o.z.
www.mladypodnikavec.sk

Sídlo OZ
Vysokoškolákov 1760/13, 010 08  Žilina

 IČO: 42388651
    DIČ: 2120740556

Email: info@tabortalentov.sk

Tel.: +421 948 704 415

 © 2022 Mladý podnikavec