Prihláška NA DENNÝ TÁBOR

Upozornenie: Za každé dieťa z jednej domácnosti musí byť podaná osobitná prihláška! V prípade uplatnenie zľavy bude na každé dieťa odpočítaná suma 9 €.
Vypĺňajte len v prípade uplatnenia súrodeneckej zľavy.
Zadávajte vo formáte 09XX
V prípade ak máte záujem o táborové tričko s logom Tábora talentov, napíšte veľkosť trička Vášho dieťaťa. Cena trička je 10 €. Cena trička bude započítaná do faktúry. V cene tábora je šiltovka s logom.
Tlačené fotografie z tábora vo veľkosti 10 x 15 cm budú vyrobené a odoslané poštou na Vašu adresu uvedenú v prihláške. Na fotkách bude Vaše dieťa samé, s kamarátmi, s animátormi, s hosťami tábora (podľa výberu nižšie), pri hrách, aktivitách a pod. Fotky obsahujú logo tábora a dátum turnusu. Spracovanie fotiek trvá 5-10 pracovných dní po realizácii tábora. Platba za fotky bude prebiehať v hotovosti v priebehu tábora.
V prípade zaškrknutia oboch možností bude vytlačená kombinácia fotiek.
Fotomagnetky z tábora vo veľkosti 6 x 6 cm budú vyrobené a odoslané poštou na Vašu adresu uvedenú v prihláške. Na fotomagnetkách bude Vaše dieťa samé, s kamarátmi, s animátormi, s hosťami tábora (podľa výberu nižšie), pri hrách, aktivitách a pod. Spracovanie fotomagnetiek trvá 5-10 pracovných dní po realizácii tábora. Platba za magnetky bude prebiehať v hotovosti v priebehu tábora.
V prípade zaškrknutia oboch možností bude vytlačená kombinácia fotiek.
Súhlasím so zverejnením fotiek/videí na prípadné propagačné účely (web, tlačené materiály): V súlade s § 14 ods.1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) potvrdzujem, že súhlasím, aby organizácia Mladý podnikavec, Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina (organizátor tábora) spracovávala a zverejňovala videá a fotky dotknutej osoby za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných prevádzkovateľom v rámci poskytovaných služieb, ako aj využívaná tieto fotky a videá do svojich propagačných materiálov (letáky, sociálne siete a webové stránky).

Kontakty

Organizátorom denného tábora je
Mladý podnikavec
www.mladypodnikavec.sk

Sídlo OZ
Vysokoškolákov 1760/13, 010 08  Žilina

 IČO: 42388651
    DIČ: 2120740556

Email: info@tabortalentov.sk

Prihlášky: ivana.macekova@mladypodnikavec.sk

Tel.: +421 948 704 415

 © 2024 OZ Mladý podnikavec