Prihláška

Upozornenie: za každé dieťa z jednej domácnosti musí byť podaná osobitná prihláška!
Vypĺňajte len v prípade uplatnenia súrodeneckej zľavy.
Zadávajte vo formáte 09XX

Kontakty

Organizátorom denného tábora je
Mladý podnikavec, o.z.
www.mladypodnikavec.sk

Sídlo OZ
Vysokoškolákov 1760/13, 010 08  Žilina

 IČO: 42388651
    DIČ: 2120740556

Email: info@tabortalentov.sk

Prihlášky: ivana.macekova@mladypodnikavec.sk

Tel.: +421 948 704 415

 © 2022 OZ Mladý podnikavec